www.corda.cz – Čekatelský lesní kurz Corda
www.els.skaut.org – Ekumenická lesní škola
http://protos.skauting.cz/  – Lesní škola PROTOS

www.krizovatka.skaut.cz – interní stránky Junáka
www.e-skaut.cz – rozcestník skautských webů
www.teepek.cz – web především pro rádce

http://hradiste.skauting.cz – náš úhlavní konkurent, rádcovský tábor Hradiště
http://www.vmls.cz/?page_id=23 – Kutr – rádcovský kurz zaměřený na kulturu a estetiku
www.dvojka.cz/zirafa – Žirafa – setkání rádců a rádkyň
www.rkrozrazil.info – Rozrazil – rádcovský kurz v Brně

www.hranostaj.cz – skautské hry
www.taborovehry.wz.cz – táborové hry a další materiály
www.volny.cz/pokornymartin – stránky plné námětů na schůzky a skvělých zdravovědných her
http://scoutimages.free.fr/ – skautské kliparty (obrázky k volnému použití)
www.mravenec.cz – nakladatelství literatury pro skautské a jiné vedoucí